middenbouw groep 3 - 5 


middenbouw   Leren lezen in groep 3

De spanning is van de gezichtjes van de kinderen af te lezen. Voor de deur van de klas verwelkomt de juf de kinderen die binnenstappen. Als alle kinderen in de kring zitten, vertelt de juf wat de kinderen in groep 3 allemaal zullen gaan doen.
Eén van de kinderen roept vertwijfeld: “Maar juf, ik kan helemaal nog niet lezen!”
Hij krijgt bijval van andere kinderen uit de groep. Gelukkig kan de juf al snel duidelijk maken dat je nog niet na een dag in groep 3 alle letters en woorden weet. Leren lezen duurt gewoon lang.Nieuwe woorden makenHet eerste woord dat de kinderen leren is ‘ik’. In de klas wordt een liedje gezongen en in de spiegel gekeken. Er wordt een tekening gemaakt en de kinderen krijgen een filmpje te zien over ‘ik’. Heel de dag staat in het tekens van het woord ‘ik’. En als de kinderen dan ook nog in het taal- en leesschrift het woordje lezen en schrijven, klinkt er ineens: “Hé, ik kan het woord ‘ik’ lezen!” Daarmee is de spanning van die ochtend ineens volledig verdwenen…

Na twee weken kennen de kinderen de woorden: ik, maan, roos, sok ,vis , aan en pen. Met deze woorden maken ze nieuwe woorden:

                    maan ik vis roos
                    maak mik mis room
                    maas sik sis rookAl spelend ontdekken de kinderen, na wat sturing, dat ze zelf nieuwe woorden kunnen maken en ze soms al zinnetjes kunnen lezen.

Na vijf weken lezen de kinderen onderstaand verhaal:

                    Ik vaar in een boot.
                    Ik eet een reep.
                    Een noot voor een aap.
                    Ik ren naar een boom.

De kinderen zijn apetrots.

Lezen is leuk

Leren lezen is een uitdaging en ieder kind leert op zijn eigen wijze. Allerlei materialen worden ingezet om de kinderen zo veel mogelijk op een leuke manier met lezen bezig te laten zijn. 

In de bibliotheekkast staan boekjes die kinderen al na een week kunnen lezen. Ze stempelen woorden en zinnen, gaan op zoek in tijdschriften naar de letters, hebben een schrift waar ze hun eigen woorden in mogen schrijven, werken met de letterdoos en in de klas hangen alle letters en woorden die ze geleerd hebben.

Al zou je willen, je kan er niet omheen: op de Griffioen, is ook op leesgebied veel te doen.

middenbouw   Spelender wijs leren in groep 4

In groep 4 gaat het natuurlijk niet alleen om de natuur, er zijn nog veel meer belangrijke dingen. Zo is daar bijvoorbeeld het schoolzwemmen, waar de kinderen eens per week aan deelnemen. En het leren van de tafels, waar de kinderen spelenderwijs mee aan de slag gaan. Daarnaast houden de kinderen ook een boekbespreking en een spreekbeurt. Dat is natuurlijk ontzettend spannend, daarom worden de kinderen daarbij goed begeleid. Het is belangrijk dat het voor een kind een succeservaring is, zodat zij vol zelfvertrouwen aan de volgende spreekbeurten en boekbesprekingen beginnen. Zo leren de kinderen er in groep 4 heel veel bij. 

Juf Lisa is één van de juffen van groep 4. Zij heeft een grote liefde voor de natuur en zij probeert deze liefde aan de kinderen over te brengen. Met veel succes, zo ondervond Yvonne, moeder van twee mooie dochters. Haar jongste zat bij juf Lisa in de klas.

Lisa staat bijna fulltime voor de klas, heeft alle groepen zo’n beetje gehad. Het is een juf die graag leert van de kinderen, zegt ze. Hoe grappig is dit eigenlijk, een juf die veel wil leren van de kinderen? En de kinderen willen leren van de juf. Volgens mij is dit samen de basis van een goede les.

                                                                
Wat juf Lisa ook doet: ergens wil ze altijd een koppeling vinden naar hetgeen wat in haar leven zo belangrijk is: de natuur. Ze vindt het geweldig om met de kinderen over de natuur te praten, over het belang ervan. Ze wil de kinderen leren om ervan te genieten en hen leren dat het iets is waar je zuinig mee moet omgaan. Ze zal alles aangrijpen om buiten de boeken om de kinderen natuuronderwijs te geven. 
Als je rondkijkt in het lokaal van juf Lisa, zie je dat ze houdt van de natuur. Ze is een ervaren juf, al heel lang. Wat houdt iemand zo lang op dezelfde plek? Daar is zij duidelijk over: “De sfeer onder de leerlingen is heel prettig, al vanaf groep 1 lijken de kinderen elkaar te accepteren en te respecteren. Uiteraard zijn er wel eens ruzies en halen kinderen wel eens rare fratsen uit, maar daar zijn het kinderen voor en dat maakt het werk alleen maar interessanter.”

middenbouw   Tablets in groep 5
Meester Ron werkt al jaren op de Griffioen en heeft het er ontzettend naar zijn zin. Geen dag en geen klas is hetzelfde en dat maakt het zo leuk. Hij heeft me rond een uur of negen uitgenodigd, wanneer de kinderen aan het werk zullen zijn met rekenen op de tablets. Dan kan hij me meteen laten zien hoe fantastisch het is.
Uiteraard kijken er kinderen op wanneer ik binnenkom en één van hen krijgt rode wangetjes. Het is mijn dochter, Josefien, die het superleuk vindt dat haar moeder in de klas op bezoek komt. Eerder heeft ze me al trots haar persoonlijke tablet laten zien. “Ik heb voor rekenen alleen maar groene blokjes, mam!” vertelde ze me.

De meester geeft toelichting: “De kinderen krijgen begrijpend lezen en rekenen op de tablets. Ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten, maar ik kan nu zeggen dat ik vrijwel alleen maar voordelen zie. Ze maken de opgaven en ik kan op mijn computer meekijken.”
Hij draait het computerscherm naar me toe
waar de namen van de kinderen in een tabel staan. Achter elk kind staan blokjes. Veel groene blokjes zie ik, maar enkele blokjes zijn oranje en sommigen rood.
“Een rood blokje betekent fout. Oranje betekent dat het antwoord eerst fout was, maar bij een volgende poging goed. Groen is goed.”


Nieuwsgierig tuur ik naar het scherm, op zoek naar de naam van mijn dochter. Tevreden stel ik vast dat ze allemaal groene blokjes achter haar naam heeft staan, maar prompt kleurt er een blokje rood.  “Haha, ze heeft de som fout gemaakt!” lach ik verwonderd.

“Ze kan de som opnieuw doen, dan heeft ze hem waarschijnlijk wel goed en kleurt het blokje oranje. Ik weet wat de oorzaak is van haar foute antwoord, namelijk haar moeder die de boel verstoort, dus ik grijp niet in. Maar als ze morgen drie rode blokjes achter elkaar heeft, kan ik de sommen aanklikken en zien wat ze precies heeft gedaan. Zo kan ik zien waar het probleem zit en direct ingrijpen.”