InformatieWat is Daltononderwijs ?

Een Daltonschool is net als elke reguliere basisschool de plek waar kinderen kunnen spelen , leren en werken. Kinderen leren er net als op elke andere basisschool alle basisvaardigheden als lezen , rekenen , spelling e.t.c... Niets anders dan op elke andere basisschool.


Waarom dan Daltononderwijs ?
Een kind leert in allerlei opzichten. Naast het leren van vaardigheden en het opdoen van kennis, vormt het zich als mens. Leert ontdekken wat het zelf kan , zelf wil ,hoe anderen denken , zich een mening vormen over van alles, hoe om te gaan met anderen, e.t.c...Binnen ons onderwijs is dit tevens een belangrijk aspect.


De drie principes van Dalton
Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken vormen het uitgangspunt van het Daltononderwijs. De werkwijze op school is er steeds meer op gericht om deze drie principes te verwezenlijken.
Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. Het Daltononderwijs biedt een heel goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs. Met name het kunnen plannen , zowel zelfstandig kunnen werken als goed kunnen samenwerken met anderen, zijn vaardigheden die kinderen in hun verdere leven op school en in de maatschappij heel goed kunnen gebruiken.

In oktober 2008 is de Bever gevisiteerd door de Nederlandse Daltonvereniging. We hebben naar aanleiding van deze visitatie het Daltoncertificaat ontvangen. Vanaf dat moment is de Bever een Daltonschool geworden.
Via onze speciale Daltonnieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.


Regels
Eén van de hoofdprincipes van het Daltononderwijs is het omgaan met elkaar. Een hulpmiddel hierbij is het gebruik van regels. Wij als Bever gaan er van uit dat regels het best werken al ze het positieve gedrag benadrukken. Komend schooljaar werken we met de volgende 10 regels:

1. Ben je aardig tegen iedereen, dan heb je veel vrienden om je heen.
2. Er is er één die praat zodat je elkaar verstaat.
3. Gaan wij samen over straat, dan zorgen we dat ‘t netjes gaat. 
4. Nu laten we merken hoe goed we kunnen samenwerken. 
5. Wees zuinig op het materiaal: het is tenslotte van ons allemaal.
6. Werk netjes, neem de tijd, het is geen wedstrijd.
7. Iedereen voelt zich op z'n best als er niemand wordt gepest.
8. Wandelen in de gang. dat weten we allang.
9. Een Beverknul of Bevermeid komt gewoon op tijd.
10. Wees altijd netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft.

De regel wordt 1 maal per 14 dagen gewisseld en is te vinden op de nieuwsbrief, in de groepen, bij de ingang van de gebouwen en op de taak.